English
Populärvetenskaplig skrift om främmande arter
Ladda gärna ned och läs!
(pdf, 2,8 MB).
Här finns några kompletteringar till skriften.

Välkomna till AquAliens!

Forskningsprogrammet om

främmande arter i akvatisk miljö

Finansierat av Naturvårdsverket 2002-2007

Programmet har i januari 2008 lämnat in sin
slutrapport till Naturvårdsverket.

Under 2008 slutförs några doktorsavhandlingar
och en del informationsmaterial

Tips:

Mycket information om främmande arter, speciellt i svenska hav, finns på den utmärkta sidan frammandearter.se

Forskare i AquAliens har varit delaktiga i utveckling av denna information tillsammans med Informationscentralerna för svenska hav

Nyheter:

För unga om främmande arter på vattenkikaren! (dec. -08)

Svartmunnad smörbult funnen i svenska vatten! Se pressmeddelade 28 oktober

Spännade artikel i Fauna och Flora, om DAISIE och 100 värstingar (artikel som pdf)

Nyfunnen krabba - läs mer!

Läs om Gustaf Almqvists avhandling om svartmunnad smörbult. (här och här)

AquAliens slutrapport
(pdf-fil) från januari 2008
Kort sammanfattning finns på Naturvårdsverkets hemsida

Nu finns en ny publiceringslista under Resultat! (5 feb -08)

Ny rapport från ICES-WGITMO
mars 2008

Rapport om kostnader för främmande arter i sverige
(dec -07).

Doktorsavhandlingar inom AquAliens:

Gustaf Almqvist

Mitesh Kataria

Cecilia Nyberg

Daniel Larson

Äldre nyheter

Här finns mer information om fyra exempel på arter som kan komma till Sverige, som omnämns på vykortet, som AquAliens gett ut.
Om du hittar en ullhandskrabba, rapportera den gärna till Naturhistoriska Riksmuseet.
Information om rödalgen från Asien
Myter om flodkräftor och signalkräftor!
Hemsidan är senast uppdaterad 2008-10-28.
Ansvarig för hemsidan: Malin Werner
kontaktas på: malin.werner@marecol.gu.se