Exempel på några arter som kommit till Sverige
Mer information finns på den nya sidan frammandearter.se .

Titta under rubriken "Nya arter"

Namn
Tillhörighet
Kärlväxter
Ryggradslösa djur
-"-
-"-
-"-
-"-
Alger
Fiskar
Alger
Om du klickar på namnen till vänster så kommer du till en bild på organismen, till en faktasida från "vattenkikaren" eller till en pfd-fil med information.