N.B. Programmet är avslutat och deltagarna fortsätter med andra
arbeten nu. Därför står inga kontaktuppgifter här längre.
Personal anknutna till AquAliens 2002-2007 (doktorander betalda av AquAliens i fetstil)

WP, Namn, Funktion i AquAliens

1, Inger Wallentinus, Koordinator, projektledare, handledare
1, Cecilia Nyberg, Doktorand
1, Monica Appelberg, Proj. ass.
1, Angela Wulff, Biträdande handledare
1, Christian Alsterberg, Examensarbetare, proj ass.
1, Henrik Ahlgren, Examensarbetare
1, Terese Gustafsson, Examensarbetare
1, Lovisa Jansson, Examensarbetare

2, Eva Willén, Projektledare, handledare
2, Daniel Larson, Doktorand
2, Ulf Grandin, Biträdande handledare
2, Simon Hallstan, Examnsarbetare, doktorand
2, Malin Eriksson, Examensarbetare
2, Jonny Darabant, Proj. ass. (samt fler ur personalen på inst.)

3/4, Elena Gorokhova, Projektledare, handledare
3/4, Sture Hansson, Biträdande handledare
3/4, Christian Marc Andersen, Doktorand
3/4, Towe Fagerberg, Doktorand
3/4 Stefan Svensson, Examensarbetare
3/4, Kajsa Karlsson, Examensarbetare
3/4, Per Holliland, Examensarbetare

5, Magnus Appelberg, Projektledare, handledare
5, Gustaf Almqvist, Doktorand
5, Krzysztof Skora, Forskare
5, Sture Hansson, Forskare, Biträdande handledare
5, Agnes Karlsson, Examensarbetare
5, Åsa Kestrup, Examensarbetare
5, Carin Ångström, Proj. ass.

6, Anders Alanärä, Projektledare, handledare
6, Magnus Lindberg, Doktorand
6, Lars-Ove Eriksson, Biträdande handledare
6, Torleif Eriksson, Forskare
6, Fredrik Nordvall, Forskare
6, Johan Spens, Doktorand
6, Linda Hallin, Examensarbetare
6, Gunnar Öhlund, Examensarbetare
6, Lars Björkelid, Examensarbetare

7, Göran Bengtsson, Projektledare, handledare
7, Ullrika Sahlin, Doktorand
7, Johannes Järemo, Forskare
7, Helena Berglund, Doktorand
7, Tobias Rydén, Forskare

8, Ing-Marie Gren, Projektledare, handledare
8, Mitesh Kataria, Doktorand
8, Jessica Herland, Examensarbetar.
8, Jenny Malm, Examensarbetare
8, Lina Isacs, Examensarbetare
8, Ficre Zehaie, Post doc.

9, Lennart Edsman, Projektledare
9, Patrik Bohman, Proj. ass. (Fil.Dr.)
9, Susanna Pakkasmaa, Proj. ass. (Fil. Dr.)
9, Susanna Schröder, Examensarbetare
9, Irene Bystedt, Proj. ass.
9, Mårten Åström, Forskare

10, Malin Werner, Programsekreterare (Fil. Dr.)

NV, Melanie Josefsson (Fil. Dr.) & Catarina Jäderberg