"Gamla Nyheter"
Avhandlingar:
1:a avhandligen från programmet är klar!
Daniel Larson:
"Non-indigenous freshwater plants: patterns, processes and risk evaluation." (12:e mars 2007)
2:a avhandlingen inom AquAliens!
Cecilia Nyberg:
"Introduced marine macroalgae and habitat modifiers - their ecological role and significant attributes."
(11:e maj 2007)
3:e avhandlingen!
Mitesh Kataria:
"Environmental Valuation, Ecosystem Services and Aquatic Species". (12:e juni 2007)
4:e avhandlingen!
Gustaf Almqvist:
"Round goby Neogobius melanostomus in the Baltic Sea – Invasion Biology in practice" (25:e april 2008)
Tidningsartiklar:
Tidningsartikeln i GP efter "konferensen om främmande arter i våra vatten" i Göteborg (14 nov. -07) I GP finns även en artikel om ullhandskrabba. Om du hittar en ullhandskrabba, rapportera den gärna till Naturhistoriska Riksmuseet.
Kammaneten Mnemiopsis finns nu i stora mängder, även i Östersjön (29 aug -07) Många japanska jätteostron funna på västkusten. Pressmeddelande 16:e augusti 2007 och artikel i DN 27:e augusti
Pressmeddelande om ny kammanet på västkusten
(nov -06)
Artikel i Svenska dagbladet 24/11 -06 om främmande arter i Östersjön Signalkräftor nu även i jämtland! Pressmeddelande 16 sept -04
(se under aktuelltfiskeriverkets hemsida)
Olaglig utsättning av signalkräftor- pressmeddelande från Fiskeriverket 24 augusti
Rapporter:
Rapport om främmande arter från Centrum för biologisk mångfald
Ny rapport om algen Undaria (mars 2007)
Rapport om de ekologiska konsekvenserna av utsättning av fisk finns en bit ned på sidan om "miljöfrågor" på fiskeriverkets hemsida Rapport om kostnader för främmande arter i sverige (dec. -07)
Ny rapport från WGITMO 2007 Ny rapport 2004, från WGITMO, Working Group of Introduced and Transfers of Marine Organisms ligger på ICES hemsida Ny examensarbetes-rapport Myter om flodkräftor och signal-kräftor!