Kompletteringar till den populärvetenskapliga skriften:

S. 10. Fotot av laxdjävulen är taget med skanning-elektronmikroskop (SEM) och själva parasiten är knappt 1 mm stor. Mer information om denna parasit finns i en broschyr från Fiskeriverket (pdf-fil).

S. 14. Den amerikanska kammaneten kan bli minst 8 cm stor. Mer information om denna art finns här: Dansk artikel i Vand & Jord no. 3, 2007, med bilder för artbestämning.

S. 16. Kinesisk ullhandskrabba kan bli upp emot 8 cm tvärs över ryggskölden.

S. 22. Idén till och utformningen av illustrationen om riskanalys är gjord av Ullrika Sahlin, Lunds universitet.

S. 27. Bilden på vattenormbunken är tagen i Botaniska trädgården i Göteborg. Tack till personalen där.

S. 31 Grupperna som arbetat inom AquAliens finns på flera olika arbetsplatser:
Marina makroalger - Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet
Sötvattenväxter - Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala
Djurplankton - Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet
Vild fisk i sött och bräckt vatten - Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet och Fiskeriverkets Kustlaboratorium i Öregrund
Fisk som odlas eller sätts ut i sötvatten - Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, Umeå
Bedömning och analyser av risker och olika miljöers sårbarhet - Institutionen för kemisk ekologi/ekotoxikologi, Lunds universitet
Miljöekonomi - Institutionen för ekonomi, SLU, Uppsala
Signalkräftan som modellorganism - Fiskeriverkets Sötvattenlaboratorium i Drottningholm
Information - Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet