Nytt: Karta med förekomst runt Göteborg finns längst ned!
RÖDALGEN
Gracilaria vermiculophylla (tidigare även kallad Gracilaria asiatica)

Ursprung: Asien (odlas där även för framställning av agar), finns nu även ofrivilligt introducerad i Marocco, Spanien, Portugal, Frankrike, Holland, Californien, Mexico.

Utseende; ca 15-75 cm lång, oregelbundet förgrenad (ser ut som en stor peruk) och upp till ca 5 mm tjocka, brunaktig eller gråaktigt vinröd färg (men är en rödalg). Lösliggande plantor ofta utan påväxt.

Förekomst: Vanligen lösliggande på mjuka sediment eller fin sand, men kan även sitta på sten eller skal. Oftast i mycket grunda vikar (ca 1/2 – 5 dm), men även sedd i ålgräsängar och enstaka exemplar ner till ca 4-5 m djup. Kan bilda mattor på botten, men finns ofta som enstaka spridda plantor. Funnen söderut till Vallda–Sandö (N Halland), norrut till Öckerö (N Göteborg) + 1 ex i Brofjorden (mellersta Bohuslän). Hittad på ca 15 av ca 40 undersökta lokaler med liknande bottnar.

Spridning: Kan föröka sig vegetativt och fragment < 1 cm kan växa ut till nya stora plantor. Även könlig förökning. Troligen kommit till Göte-borg med något fartyg. Kan även spridas vidare genom att fragment fastnar i t.ex nät eller linor, eller runt en dragg och sedan lossnar (dvs gör alltså helst ren linor, nät etc. på plats, för att inte sprida den vidare).

Överlevnad: Kan växa i låga salthalter (2‰ i laboratoriet = Haparanda)
Tål >1/2 år i mörker samt enbart fuktig miljö utan vatten och kan sedan börja växa igen.

Effekter: Om den bildar täta mattor i ålgräsängar, kan den skugga ut ålgräset (men även svenska lösliggande alger kan göra detta). Täta plantor på grunda lerbottnar kan eventuellt påverka djuren och de mikro-skopiska algerna i sedimentet (men även svenska lösliggande alger kan göra detta). Kan även ha en positiv effekt på nakna bottnar genom att ge skydd åt mindre djur. Ännu okänt om den betas av några djur.
Fler bilder
Karta över förekomsten av Gracilaria vermiculophylla 2003 och 2004, i undersökta områden runt Göteborg. (Lite mer detaljerad karta i svart-vitt att trycka ut finns här.)