Vad kan du göra?

Om du finner en art som du misstänker är en främmande art, spara den, om möjligt, och rapportera till...

* länsstyrelsen i ditt län

eller hör av dig till:

* vår forskningssekreterare (se under "kontakta oss")

Vad du inte ska göra!

Släpp inte ut levande djur eller växter i våra vatten

Töm inte ut innehållet i akvarier i naturen

Flytta inte arter mellan olika vattenområden (t.ex. västkusten - Östersjön) OBS! inte ens för forskning!!

Se till att inte växter eller djur följer med när du flyttar båtar eller redskap (många växter och djur kan tåla en lång uttorkning)


Speciellt för forskare:

Funderar du på att göra experiment med arter som inte finns vid din del av kusten, eller i sjön där du jobbar? Eller tänker du av annan anledning ha dem i akvarier med genomflödes-system?

Gör INTE sådana experiment eftersom:

* Vid fältförsök med nya arter finns det alltid risk att de kan etablera sig. Även om arten själv inte gör det, kan
sjukdomsalstrande organismer, parasiter eller andra liftare göra det!

* När du använder
genomflödesakvarier finns samma risker som vid fältexperiment. Vattnet från akvarierna ska i så fall renas eller avledas så att inga organismer kommer ut.

* Du kan riskera att bryta mot lagen om du släpper ut fisk eller skaldjur. Men även om det saknas lagar för alger och växter ännu, så är riskerna för miljön lika stora.