* Introduktion

* Uppdraget från Naturvårdsverket

* Vad ska forskarna göra mer?

* Vilka är med

* Programmet (pdf-fil) (Ej Cercopagis-projektdelen)

* Sammanfattning av projektplan för Cercopagis

Introduktion

Naturvårdsverket har beslutat att fr.o.m. 2002 starta projektet AquAliens, som handlar om främmande arter i akvatiska miljöer (söt-, brack- och saltvatten) i Sverige.

Varför satsar man på forskning om introducerade arter? Får vi inte en högre biologisk mångfald om vi får flera arter?

Det kan tyckas så, men om vi talar om biologisk mångfald menar vi inte bara hur många arter det finns utan också hur många individer det finns av varje art.

Framgångsrika främmande arter har i många – men inte alla fall – en förmåga att föröka sig snabbt. De kan då tränga ut eller minska mängden av andra arter.

I andra fall kan en främmande art leva en ganska undanskymd tillvaro eller inte lyckas etablera sig alls.

AquAliens ska försöka klarlägga vilka de viktigaste faktorerna är för överlevnad och etablering av organismer i en ny miljö.

N.B. Vi kommer inte att arbeta med barlastvattenfrågor specifikt, föutom att båtar ingår som en spridningsfaktor bland flera andra.

Vi hänvisar därför till tex IMOs GloBallast program eller Erkki Leppäkoskis forskningsprogram i Finland.