Främmande arter
Biologisk mångfald
Myndigheter
Avnämare
Här kan du hitta länkar till andra sidor om främmande arter, biologisk mångfald, myndigheter som ansvarar för dessa frågor, samt en lista på våra avnämare:

Främmande arter:

* ICES (internationella havsforskningsrådets) hemsida.

Den nya "Code of Practice".

Direktlänk till working group on introduction and transfer of marine organisms (WGITMO)

Direktlänk till Working Group on Ballast and Other Ship Vectors (WGBOSV)

* NOBANIS: North European and Baltic Network on Invasive Alien Species
Där finns:
* Databas om främmande arter i regionen
* Katalog om relevanta regler om främmande arter
* Databas om experter på ämnet i regionen
* Litteraturdatabas
* Länkar till regionala och globala nätverk och projekt om främmande arter

* Forskningssamarbetet DAISIE, finansierat av EU, som ska inventera främmande arter på land, i sötvatten och i havet.

* Naturvårdsverkets hemsida om främmande arter

Flera olika artiklar finns om man söker på Naturvårdsverkets sida:

http://www.naturvardsverket.se/sv/wwwnaturvardsverketse/Sok/Post.aspx?epslanguage=SV,SV


* Baltiska hemsidan om främmande arter
(Där finns information om olika arter som kommit till Östersjön, samt beskrivning om hur man tror att de kom dit)

* Hemsida om främmande arter på portalen om biologisk månfald
(Där finns mycket information att läsa!)


* Global Invasive Species Program (GISP), ett Amerikanskt forskningsnät om främmande arter

* Smithsonian Environmental Research Center (SERC), Marine Invasion Research Lab

(Där finns en databas, Aquatic Invasions Research Database, där det finns en sammanställning av projekt i hela världen, som handlar om främmande arter i söt- och saltvatten.)

* Bra sida med många länkar på Regional Biological Invasions Centre, ett Europeiskt samarbete om främmande arter.

* Global Ballast Water Management på IMOs hemsida

Biologisk mångfald:

MARBIPP, forskningsprogrammet om Biologisk mångfald i havet

http://www.marbipp.tmbl.gu.se/

Konventionen om biologisk mångfald

http://www.biodiv.se/

Centrum för biologisk mångfald:

http://www.cbm.slu.se/biodiv.htm

Myndigheter:

Naturvårdsverket:

http://www.naturvardsverket.se/sv/

Fiskeriverket:

http://www.fiskeriverket.se/2.1e93312510e313daf1280000.html

Sjöfartsverket:

http://www.sjofartsverket.se/

Kontaktpersoner/Avnämare till AquAliens:

Naturvårdsverket, sjöfartsverket etc.

Sjöfartsmuseet, Universeum etc.

Se listan med avnämare (Uppdaterad 2008-08-19)