En liten krabba har nyligen (våren 2008) hittats i Skagerrak.

Krabban heter Goneplax romboides på latin och saknar svenskat namn.

Är det en främmande art?

Nej, det behöver den inte betraktas som. Eftersom den kommer från brittiska öarna kan den ha tagit sig hit själv utan människans hjälp. Man säger då att arten utökar sitt utbredningsområde, inte att det är en främmande art. Detta kan komma att ske med fler och fler arter om vi t.ex. får ett varmare klimat.

”Främmande arter” behöver människans hjälp för att ta sig över en spridningsbarriär, t.ex. ett stort hav eller en kontinent. Om det visar sig att krabban har förts med barlastvatten från Storbritannien så räknas den som en främmande art.

Pressmeddelande från Göteborgs universitet finns här

Foto: Matz Berggren

Notis inskriven 15 juni 2008