Neogobius melanostomus, svartmunnad smörbult

Hur känner man igen den?
Svartmunnad smörbult är inte alltid svart, som på vykortet, och inte alltid svart i munnen, som namnet antyder. Hannarna är svarta när de är i lekdräkt, men inte annars och honorna är alltid brunfläckiga. Man kan ibland förväxla denna art, som ännu inte finns i svenska vatten, med svart smörbult, som är en svensk art (som inte heller alltid är svart). En skillnaden är att svartmunnan smörbult är större och grövre. Fler skillnader sysns på bilderna nedan.

Var kommer den ifrån?
Ursprungligen kommer svartmunnad smörbult från Svarat havet och Kaspiska havet.

Var finns den nu, i Europa?
Nu kan man hitta den i bla. Östersjön, utanför Polen, Estlandoch Finland.

Vad kan fisken ha för effekter?
Den konkurrerar med andra bottenlevande fiskar som t.ex. skrubbskädda.

Mer information finns på Fishbase

Några fler bilder på svart smörbult

1, Biopix 2. Maretarum 3. Fishbase

Gustaf Almqvist har sammanställt informationen och fotograferat den svartmunnade smörbulten.
Fler bilder på svartmunnad smörbult på Azote, och Fishbase