* Introduktion

* Uppdraget från Naturvårdsverket

* Vad ska forskarna göra mer?

* Vilka är med?

Uppdraget

Projektet ska:

i) Fastställa vilka karaktärer som har störst betydelse för att olika slags organismer ska kunna etablera sig i våra vatten eller vilka karaktärer som är gemensamma för arter som misslyckas med att etablera sig.

ii) Ta reda på vilka typer av vattenområden som är mest sårbara för att främmande arter ska etablera sig (med hänsyn också till vilka spridningsvägar som spelar stor roll i olika vatten (t.ex. närhet till hamnar med utsläpp av barlastvatten, närhet till odlingar från vilka fisk eller andra arter kan rymma, närhet till platser där man riskerar att arter som säljs levande för konsumtion kan släppas ut i vattnet m.m.).

iii) Finna metoder för hur man ska göra riskbedömningar och riskanalyser för introducerade akvatiska arter.

iv) Se om det finns samhällsekonomiska styrmedel som kan minska riskerna för att introducerade arter ska spridas och sedan etablera sig. (Går det att kräva att den som orsakar frisläppandet av främmande arter ska betala för skadorna?)