* Introduktion

* Uppdraget från Naturvårdsverket

* Vad ska forskarna göra mer?

* Vilka är med?

Projektet ska också...

1. Bidra till en
ökad medvetenhet hos allmänheten om:

a) vilka problem som kan uppstå om en ny art introduceras

b) vilka lagar som finns gällande införsel och transport av arter

2. Sammanställa vilka arter som etablerat sig i närliggande länder, vilket kan öka chansen att förutsäga vilka arter som kan tänkas komma hit till oss.