Resultat från delprojektet som studerar sötvattenväxter

Publikationer:
Larson, Daniel (2007) Non-indigenous freshwater plants. Doctoral diss. Dept. of Environmental Assessment, SLU. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2007:15. Länk här

Larson D. 2003. Predicting the threats to ecosystem function and economy of alien vascular plants in freshwater environments. Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences. Report 2003:7.

Finns som pdf-fil här (1,1 MB)

Eriksson M. 2005. Sjögull (Nymphoides peltata) i Galten - en möjlig invasionsart? Intern publikation 2005:4 Institutionen för miljöanalys, SLU

Kan hämtas som pdf-fil här (OBS! 5,2 MB)

Hallstan S. 2005. Global warming opens the door for invasive macrophytes in Swedish lakes and streams. Intern rapport 2005:27 Institutionen för Miljöanalys, SLU

Kan hämtas som pdf här (OBS! 7,6 MB)

Läs mer om en av de arter som projektet arbetar med: Sjögull

Uppdaterat:

15 mars 2007
Delprojekt:
Marina makroalger
Sötvattenväxter
Plankton i söt- och brackvatten
Fisk i söt-och brackvatten
Akvakultur
Riskanalyser
Ekonomiska effekter
Signalkräfta