Version 2008-08-19
Några av AquAliens avnämare/kontaktpersoner :

Fiskeriverket, Susan Smith, Fredrik Nordwall
Jordbruksverket, Michael Diemer
Naturvårdverket, Melanie Josefsson, Sif Johanson,
Sjöfartsverket, Ulrika Borg

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Anders Hellström, Anders Alfjorden
SMHI, Pia Andersson m.fl.
Vattenmyndigheterna
Informationscentralerna för svenska hav
Göteborgs universitets, Stockholm och Umeå Marina Forskningscentrum

Länsstyrelser
Blekinge län, Jenny Herzman
Dalarnas län, Daniel Hansson
Gävleborg, Ingrid Wänstrand, Maria Lundmark
Halland län, Lars Stibe, Bo Gustafsson
Jönköpings län, Daniel Melin
Kalmar län, Carina Pålsson
Norrbottens län, Dan Blomqvist, Lena Bondestad
Skåne län, Nils Carlsson, Marie Eriksson
Stockholms län, Cathy Hill, Gunnar Aneer, Helena Höglander m.fl.
Västerbotten Magdalena Westerberg
Västernorrlands län, Leif Göthe, Oskar Norrgrann, Frans Olofsson
Västmanlands län, Sven-Erik Åkerman
Västra Götalands län, Karin Petterson, Ingela Isaksson,


Kommuner, bl.a. Tyresö, Tranås, Gotland, Kungälv, Halmstad, Höganäs, Nynäshamn, Lomma, Skurup, Vaxholm, Ronneby, Mark, Kil
Miljökontoret Göteborg, Jenny Toth
Miljökontoret Helsingborg, Peter Göransson
Ulricehamns kommun, Peter Wredin

Arbågaåns Vattenförbund
Mälarens Vattenvårdsförbund

Bohusläns museum, Uddevalla, Peter Möller
Havets Hus, Lysekil, Mia Svedäng
Naturhistoriska museet, Göteborg, Kennet Lundin
Naturhistoriska Riksmuseet, Elin Sigvaldadottir, Stefan Lundberg
Sjöfartmuseet, Göteborg, Anna-Lena Nilsson, Ninni Pettersson
Svenska naturskyddsföreningen, Isak Isaksson, Charlie Wijnbladh
Universeum, Göteborg, Jan Westin, Björn Källström
Vänermuseet, Marcus Drotz
WWF, Katarina Veem, Soheil Haghbayan

och journalister från lokala, regionala och rikstäckande media