Bilder på Gracilaria vermiculophylla, en asiatisk rödalg som upptäcktes på svenska västkusten hösten 2003.

På bilden längst till höger jämförs G. vermiculophylla med Gracilaria gracilis, en närbesläktad svensk rödalg.

Mer information om algen finns här
Förr kallades arten för Gracilaria asiatica
Närbild av Gracilaria vermiculophylla. Detta är en honplanta. Det ser man på de små "knölarna", som är honorgan (cystokarper). Hanplantor saknar dessa knölar.
Här sitter den asiatiska Gracilarian på en sten.