Artiklar och nyhetsnotiser som har anknytning till AquAliens och främmande arter:


Dålig beredskap
mot främmande arter. Artikel i GP 14 nov. 2007 efter AquAliens konferens i Göteborg

I GP finns även en artikel om ullhandskrabba 14 nov. 2007. Om du hittar en ullhandskrabba, rapportera den gärna till Naturhistoriska Riksmuseet.

Amerikansk hummer
kanske på väg hit? Artikel i Svenska Dagbladet 14 sept 2007

Information om signalkräfta och kräftpest finns på Fiskeriverkets hemsida

Veteskapsradion- Nya arter funna på västkusten av Svenska artprojektet. (18 sept. 2007) (Handlar om biologisk mångfald och vad man vet om den bland smådjur i havet.)

Kammaneten Mnemiopsis finns nu i stora mängder, även i Östersjön (29 aug 2007)

Främmande arter ska stoppas. Länkar till artiklar och radioinslag 31 aug. 2007 om barlastbyte finns här

Många japanska jätteostron funna på västkusten.
Pressmeddelande 16:e augusti 2007, artikel i GP och SvD 16:e augusti och DN 27:e augusti 2007. Inslag i radio finns som länkar på havet.nu

Pressmeddelande om ny kammanet på västkusten(nov 2006)

Artikel i Svenska dagbladet 24/11 2006 om främmande arter i Östersjön

Främmande arter i marin miljö - mål och möjligheter (Rebecca Schantz 20p- tillämpade studier i miljörätt 2005, pdf-fil.)

Artikel i DN av Annika Nilsson, 19 nov 2005. "Aliens sprider sig längs västkusten".

"Fripassagerarna - Främmande fiskar, alger och djurplankton hotar balansen i svenska vatten. Allt fler nya arter kommer hit med fartygens barlasttankar." Artikel i Forskning & Framsteg no 6, 2005 (s. 16-21). Författare: Anna Bisther.

Artiklar i DN om främmande arter: i havet och på land/ i sjöar (juli 2005)

"Den onde, den gode, den fule - effekter av främmande arter i havsmiljön." Artikel i HavsUtsikt no 3, 2004 (s. 6-7). Författare: M. Werner & E. Gorokhova.

Olaglig utsättning av signalkräftor- pressmeddelande från Fiskeriverket 24 augusti 2004

Pressmeddelande om AquAliens avnämarmöte i augusti 2003 (pdf-fil)

Artikel om Erkki Leppäkoski, Finland